Kütüphanemiz

Bilinçli ekip, bilinçli toplum ve bilinçli tüketici amacına hizmet hizmet etmek için bildiklerimizi, öğrendiklerimizi sizlerle paylaşmak istedik.
  • Günümüzde artık her alanda görmeye başladığımız uçucu yağlar binlerce yıldır bilindiği için elde edilmelerinde kullanılacak çok farklı yöntemler geliştirilmiştir. Bunlar arasında “Distilasyon”, “Ekstraksiyon” ve “Mekanik Ekspresyon” geçmişten günümüze en yaygın kullanılan yöntemlerdir. Ayrıca CO2 ekstraksiyonu, Mikrodalga destekli distilasyon gibi yeni

  • Uçucu yağların elde edilmesinde kullanılan en eski yöntem özellikle narenciye meyvalarının kabuklarına uygulanan mekanik ekspresyon yöntemidir. Özellikle limon, portakal gibi Narenciye (Citrus) meyvalarından uçucu yağ elde edilmesinde sıkma ya da mekanik ekspresyon adı verilen yöntem kullanılır. Bunun en temel sebebi

  • Distilasyon ve mekanik ekspresyon yanında uçucu yağlar bitkilerden farklı organik çözücülerle ekstre edilerek yani tüketilerek de elde edilebilir. Bu yöntem distilasyona göre daha pahalı olup, genellikle narin, ısı uygulaması ile bozunabilen ve bitkide çok düşük oranlarda bulunan uçucu yağlar için